Những chuyến xe nhân ái

Vào ngày 22/05/2022, CEO Hồ Thanh Hương đã trãi lòng với những học sinh còn gặp nhiều khó khăn bằng những món quà như sách vở, dụng cụ học tập, ăn uống cho đến phương tiện đi lại.

 

Công văn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27/4/2020

Công văn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27/4/2020

 

Hướng dẫn đăng nhập Viettel Study

Hướng dẫn đăng nhập Viettel Study

 

Những lưu ý quan trọng đào tạo giáo viên Tin học đáp ứng yêu cầu mới

Một trong những vấn đề quan trọng, đảm bảo cho việc đổi mới giáo dục phổ thông thành công là nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, môn học, trong đó có giáo viên Tin học.

 

Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 07 tháng 5 năm 20009, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ký Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Tiểu học Vân Khánh Tây xin trích một số thông tin có liên quan đến công tác công khai tại trường như sau:

 
Hiện có 35 cán bộ, giáo viên thuộc 8 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Trần Quang Hỷ
Họ tên Trần Quang Hỷ
Ngày sinh 28/12/1970
Giới tính Nam
Địa chỉ Thuận Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu Hiệu trưởng tranquanghy70@gmail.com
Nguyễn Văn Hồng
Họ tên Nguyễn Văn Hồng
Ngày sinh 22/04/1972
Giới tính Nam
Địa chỉ Thuận Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng nguyenthanhhong106@gmail.com
Trần Quang Minh
Họ tên Trần Quang Minh
Ngày sinh 08/11/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Chủ tịch Công đoàn minhtq419@anmin.edu.vn
Nguyễn Phú Cường
Họ tên Nguyễn Phú Cường
Ngày sinh 01/01/1966
Giới tính Nam
Địa chỉ An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Giáo viên cuongnp419@anmin.edu.vn
Tô Quốc Việt
Họ tên Tô Quốc Việt
Ngày sinh 07/01/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Giáo viên viettq419@anmin.edu.vn
Trương Minh Phải
Họ tên Trương Minh Phải
Ngày sinh 01/01/1967
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Thủ quỹ phaitm419@anmin.edu.vn
Nguyễn Hùng Viễn
Họ tên Nguyễn Hùng Viễn
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 1
Tổ Khối 1 Giáo viên viennh419@anmin.edu.vn
Lê Thành Vương
Họ tên Lê Thành Vương
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 1
Tổ Khối 1 Giáo viên vuonglt419@anmin.edu.vn
Nguyễn Văn Chiến
Họ tên Nguyễn Văn Chiến
Ngày sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 1
Tổ Khối 1 Giáo viên chiennv419@anmin.edu.vn
Tăng Thúy Hằng
Họ tên Tăng Thúy Hằng
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 1
Tổ Khối 1 Giáo viên hangtt419@anmin.edu.vn
Đinh Ngọc Nghĩa
Họ tên Đinh Ngọc Nghĩa
Ngày sinh 01/01/1972
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 1
Tổ Khối 1 Giáo viên nghiadn419@anmin.edu.vn
Thái Thị Tư
Họ tên Thái Thị Tư
Ngày sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 2
Tổ Khối 2 Giáo viên tutt419@anmin.edu.vn
Huỳnh Thị Phương Bắc
Họ tên Huỳnh Thị Phương Bắc
Ngày sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 2
Tổ Khối 2 Giáo viên bachtp419@anmin.edu.vn
Trương Ngọc Chi
Họ tên Trương Ngọc Chi
Ngày sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 2
Tổ Khối 2 Giáo viên chitn419@anmin.edu.vn
Trần Thanh Đào
Họ tên Trần Thanh Đào
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 2
Tổ Khối 2 Giáo viên daott419@anmin.edu.vn
Nguyễn Thanh Bình
Họ tên Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 3
Tổ Khối 3 Giáo viên binhnt419@anmin.edu.vn
Đoàn Văn Nghiệm
Họ tên Đoàn Văn Nghiệm
Ngày sinh 01/01/1978
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 3
Tổ Khối 3 Giáo viên nghiemdv419@anmin.edu.vn
Nguyễn Văn Trinh
Họ tên Nguyễn Văn Trinh
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 3
Tổ Khối 3 Giáo viên trinhnv419@anmin.edu.vn
Nguyễn Văn Vũ
Họ tên Nguyễn Văn Vũ
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Khối 4
Tổ Khối 4 Giáo viên vunv419@anmin.edu.vn
Văn Tuyết Nga
Họ tên Văn Tuyết Nga
Ngày sinh 01/01/1992
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 4
Tổ Khối 4 Giáo viên ngavt419@anmin.edu.vn
Nguyễn Văn Thắng
Họ tên Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh 01/01/1977
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 4
Tổ Khối 4 Giáo viên thabgnv419@anmin.edu.vn
Sơn Hoàng Lên
Họ tên Sơn Hoàng Lên
Ngày sinh 01/01/1973
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 4
Tổ Khối 4 Giáo viên lensh419@anmin.edu.vn
Phạm Thị Bích Ly
Họ tên Phạm Thị Bích Ly
Ngày sinh 01/01/1979
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 5
Tổ Khối 5 Giáo viên lyptb419@anmin.edu.vn
Huỳnh Nhật Tâm
Họ tên Huỳnh Nhật Tâm
Ngày sinh 18/07/1977
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 5
Tổ Khối 5 Giáo viên tamhn419@anmin.edu.vn
Cao Thị Thanh Trang
Họ tên Cao Thị Thanh Trang
Ngày sinh 01/01/1991
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 5
Tổ Khối 5 Giáo viên trangctt419@anmin.edu.vn
Nguyễn Văn Hên
Họ tên Nguyễn Văn Hên
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Khối 5
Tổ Khối 5 Tổng phụ trách Đội hennv419@anmin.edu.vn
Huỳnh Việt Khoa
Họ tên Huỳnh Việt Khoa
Ngày sinh 01/01/1983
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên khoahv419@anmin.edu.vn
Hồ Tài Lương
Họ tên Hồ Tài Lương
Ngày sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên luonght419@anmin.edu.vn
Lê Xuân Cường
Họ tên Lê Xuân Cường
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên cuonglx419@anmin.edu.vn
Lý Minh Hiển
Họ tên Lý Minh Hiển
Ngày sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Thuận Hòa An Minh Kiên giang
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên hienlm419@anmin.edu.vn
Lê Huy Thanh
Họ tên Lê Huy Thanh
Ngày sinh 01/01/1986
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên thabhlh419@anmin.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Hoàng
Họ tên Nguyễn Thị Phương Hoàng
Ngày sinh 01/01/1988
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Bộ môn
Tổ Bộ môn Giáo viên hoangntp419@anmin.edu.vn
Phan Thanh Tân
Họ tên Phan Thanh Tân
Ngày sinh 08/04/1988
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Thạnh Phú - Xã Đông Thạnh - Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Văn thư - CNTT tanpt419@anminh.edu.vn
Huỳnh Trang
Họ tên Huỳnh Trang
Ngày sinh 01/01/1989
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Kế toán trangh419@anminh.edu.vn
Huỳnh Thị Mỷ Nương
Họ tên Huỳnh Thị Mỷ Nương
Ngày sinh 01/01/1991
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Thư viện - Thiết bị nuonghtm419@anminh.edu.vn
 

Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 163
  • Tháng hiện tại: 163
  • Tổng lượt truy cập: 416908
 

LỊCH VẠN NIÊN

© Bản quyền thuộc về  Trường Tiểu học Thuận Hòa 3
Địa chỉ: Ấp 9B - Xã Thuận Hòa - Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang

Email: ththuanhoa3@anminh.edu.vn
--------------------------------------------
Website Admin: 
Phan Thanh Tân
Email: tanpt@anminh.edu.vn